Nose Work steg2

Nose Work 2 (Grundkurs steg 2)
7-8 mars lördag kl 10-16 söndag kl 10-15
Har du svårt att gå kurs dag/kvällstid?
Har du gått NW steg1?
Då är det här en helg för dig.

Frågor och anmälan till anneli.kippen@hotmail.com

Vi kommer vara på lite olika ställen.
El får ni ta så att bilarna är varma åt hunden.

Vi kommer jobba med:
Doftprov
Inscanning
Inomhus sök
utomhus sök
fordons sök
Hur man lär in ny doft.

Allt utom utomhus sök kan vi göra inomhus vid dåligt väder.

Bindande anmälan.
1890: – Fika ingår.
Löptik kan ej delta.