Vardags lydnads dag

 Vardagslydnads dag.

Fredag 3 juli kl 10-ca 16.

Vi är i Hålsänge, Enånger där jag denna sommar har mestadels av mina utbildningar pg. av Corona.
Stora grönytor där vi kan träna hund på. 🙂

Denna dag jobbar vi med:
Följsamhet i koppel
Kontaktövningar
Omvänd lockelse
Skvaller träning

Denna dag är för dig som har en hund som fungerar kopplad i en grupp med andra hundar utan att visa aggressivitet. Lite för ”glad hund” 🙂 eller osäker hund helt ok.

Max sex ekipage.
Bindande anmälan.
(Löptik kan ej delta)
Bil på plats som hunden kan vila i mellan jobbpassen.
900:-

Vid intresse för dagen mejla till mig, anneli.kippen@hotmail.com