Bruks- & Tävlingslydnad

Pris: 1500kr
Antal kurstillfällen: 5 st
Kurstid: 2-3 timmar
Förkunskaper: Kontakta mig

Beskrivning: Vi jobbar enskilt och i grupp med momenten. Efter grundkurs i lydnad/brukslydnad så jobbar man med de moment som ekipaget vill utveckla.